پیشنهاد همکاری با فرشته الهیه

فرشته الهیه بر این باور است که همکاری متقابل بین همکاران فعال در مشاغل مرتبط، به سود همه همکاران می باشد و این همکاری سبب افزایش همبستگی و اتحاد آنها، خواهد شد.

لذا این مزون از تمامی هم صنفان و همکاران محترمی که در زمینه های تجارت پارچه، تولید  پارچه، تولید وسایل خیاطی و آموزشی، فعالیت دارند و نیز از آرایشگاهها، آتلیه ها، دفاتر عقد، جواهر سازان و…دعوت می نماید تا مشخصات و زمینه های پیشنهادی همکاری خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایند: